wybierz wersję:    dołącz do nas
newsletter:
szukaj:
NAFTA-GAZ-CHEMIA 2018
NAFTA-GAZ-CHEMIA 2018

NAJWAŻNIEJSZE DOROCZNE WYDARZENIE BRANŻOWE.

Ścieżki tematyczne NAFTA-GAZ-CHEMIA 2018
Ścieżki tematyczne NAFTA-GAZ-CHEMIA 2018

2 sesje plenarne: POLITYCZNO-GOSPODARCZA i BEZPIECZEŃSTWO
2 sesje równoległe: INNOWACJE, TECHNOLOGIA- RYNEK PALIWOWY I GAZ

A ponadto:
Wystawa rozwiązań technologicznych i produktów
Spotkanie branży podczas NAFTA -GAZ-CHEMIA BARBECUE

O RYNKU

NOWA STRATEGIA ROZWOJU SEKTORÓW NAFTY, GAZU I CHEMII.

Przeprowadzenie dużych inwestycji, nowe technologie, rozwój innowacyjności i bezpieczeństwo to kilka z kluczowych tematów kształtujących strategie przedsiębiorstw sektorów nafty, gazu i chemii. Sprawna realizacja zadań w tych obszarach może wymagać zmian w strukturze sektorów między innymi z uwzględnieniem procesów konsolidacji. W tym kontekście rząd zamierza ogłosić w niedługim czasie strategię dla sektora energetycznego.

W ostatnich miesiącach pojawiały się głosy ze strony osób definiujących strategię energetyczną odnośnie tego jakie kierunki są rozważane i czego możemy oczekiwać w ostatecznej wersji dokumentu. Cele zdefiniowane w strategii powinny być spójne z aktualną polityką Unii Europejskiej ale najważniejsze jest to aby polska wizja mogła być wkładem do definiowania celów na przyszłość dla całej gospodarki unijnej. Polska ma coraz większe ambicje w zakresie wpływania na kierunki polityki energetycznej Unii Europejskiej a nie tylko w zakresie wdrażania zdefiniowanych wcześniej dyrektyw.

W komunikatach prasowych i w wypowiedziach ministrów dużo miejsca zajmują planowane inwestycje w energetyce. Jednym z największych programów inwestycyjnych w historii Polski będzie budowa elektrowni atomowej, ponadto planuje się rozbudowę aktywów transportowych dla energii elektrycznej, ropy i gazu. Do realizacji tak dużych inwestycji potrzeba silnych podmiotów o bardzo dobrym standingu finansowym. W tym celu należałoby rozważyć różne scenariusze konsolidacji spółek elektroenergetycznych i z obszaru nafty i gazu. Coraz częściej pojawiają się pozytywne głosy odnośnie ewentualnego połączenia Lotosu i Orlenu oraz ewentualnej konsolidacji w ramach spółek PGE, Tauron, Energa i Enea. Skonsolidowane grupy mógłby realizować wiele synergii kosztowych i rynkowych a jednocześnie miałby wystarczająco dużą skalę aby łatwiej realizować ambitne plany inwestycyjne.

Ponadto coraz ważniejsze miejsce zajmują plany wprowadzania na szeroka skalę elektromobilności. W tym kontekście posiadanie aktywów energetycznych w wytwarzaniu pozwoliłoby spółkom paliwowym kompensować ewentualną utratę rynku w obszarze paliw tradycyjnych. Bez wątpienia elektromobilność może znacząco zmienić układ sił na rynku energii elektrycznej i paliw otrzymywanych z węglowodorów a rozwój spółek paliwowych kompetencji energetycznych może pozwolić na zbudowanie nowych przewag konkurencyjnych.

Coraz bardziej widoczna jest zmiana paradygmatu w zakresie przepływu strumieni surowców energetycznych z przypływów wschód-zachód na przepływy północ-południe. Rozwój rynku węglowodorów oraz rozkład cen ropy i gazy w poszczególnych regionach na świecie powodują, że import ropy i gazu drogą przez Bałtyk staje się coraz bardziej konkurencyjny w stosunku do dróg transportu używanych w przeszłości. Przy takim rozwoju czynników rynkowych i geopolitycznych ważnym elementem polityki energetycznej będzie budowanie korytarza gazowego północ-południe. Z realizacją takich zadań związane jest wykonanie wielu inwestycji w zakresie rozbudowy infrastruktury naftowo gazowej na obszarze Polski i na połączeniach granicznych. Inwestycje w tym zakresie mają tez potężne znaczenie w zakresie zwiększania integracji i bezpieczeństwa państw Grupy Wyszechradzkiej i znajdujących się w zakresie inicjatywy Trójmorza.

Zmiana kierunków dostaw i przepływu surowców pozwoli na większe otwarcie się na dostawy węglowodorów z USA, Norwegii i innych krajów spoza Europy. Zwiększenie dostaw z tych kierunków również wymaga dodatkowych inwestycji w zakresie infrastruktury transportu do Polski. Naturalnym kandydatem do realizacji tych planów są spółki energetyczne, które po konsolidacji miałyby lepszy standing finansowy i możliwości realizacyjne tak dużych projektów.

Ważnym elementem infrastruktury energetycznej pozwalającej realizować tak ambitne plany są oczywiście magazyny ropy naftowej i gazu. W tym obszarze kluczowym zadaniem jest uporządkowanie infrastruktury magazynowej i logistyki  naftowej i gazowej w Polsce.

Strategia rozwoju zdefiniowania przez Premiera Morawieckiego zakłada rozwój innowacji i nowych technologii w całej gospodarce. Jest to również ważne zadanie dla przemysłów naftowego, gazowego i chemicznego. Krytycznym elementem nie jest samo wymyślanie nowych rozwiązań ale ich komercjalizacja. W ramach komercjalizacji należy zbudować zyskowne modele biznesowe i zapewnić zwrot z inwestycji.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi program Innowacyjne Gazownictwo (INGA), którego celem jest promowanie innowacyjności w obszarze gazownictwa. Jest to jeden z programów wsparcia rozwoju innowacyjności w polskim sektorze gazowniczym. Na świecie rozwijanych jest wiele technologii w tym zakresie. Jednym z ważnych obszarów badań jest wprowadzenie stosowania na szeroką skalę gazu ziemnego i wodoru jako paliw do napędu pojazdów.

Ważny jest też rozwój innowacyjności w sektorze chemicznym i wprowadzenie do produkcji produktów chemicznych o większej wartości dodanej. Jednym z kluczowych obszarów badań jest użycie technologii informatycznych w zakresie analizy dużych ilości danych („big data”) do rozwoju nowych produktów chemicznych.

Następnym ważnym tematem jest zastosowanie sztucznej inteligencji w optymalizacji procesów produkcyjnych w sektorach petrochemicznym i chemicznym. Bez wątpienia sztuczna inteligencja może mieć duży wpływ na budowanie przewagi konkurencyjnej w tych sektorach.

Przy rozwoju nowych technologii i skali inwestycji coraz większego znaczenia nabiera bezpieczeństwo we wszystkich wymiarach począwszy od bezpieczeństwa fizycznego obiektów infrastruktury a skończywszy na cyberbezpieczeństwie instalacji. Tu ciekawie wygląda rozwój sytuacji w zakresie bezpieczeństwa chemicznego, gdzie wiele inicjatyw realizowanych na świecie zostało zapoczątkowanych w Polsce.

Autor: Mariusz Przybylik

Zarząd Targów Warszawskich SA
02-566 Warszawa
ul. Puławska 12a

e-mail:
telefon
+48 (22) 849 60 06

fax
+48 (22) 849 3584
© 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt & cms: www.zstudio.pl