Kontakt

Agata Urbaniak, Dyrektor Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego, PGNiG S.A, panelistką w sesji technologicznej


Agata Urbaniak
Dr inż., absolwentka Politechniki Warszawskiej, Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej.  Posiada ponad 15 letnie doświadczenia w pracy w obszarze OZE, realizując projekty badawcze, wdrożeniowe i inwestycyjne.  Od 2018 związana z PGNiG SA,  koordynując projekty badawczo-rozwojowe w całej GK PGNiG oraz angażując się w działania na rzecz promocji i rozwoju paliw alternatywnych, w szczególności wodoru i biometanu. Inicjator i Kierownik Programu Wodorowego w GK PGNiG, skupiającego projekty związane z produkcją, dystrybucją, magazynowaniem wodoru i technologiami wodorowymi. Od 2020 roku pełni funkcję Dyrektora Oddziału Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze w PGNiG SA. Autor wielu publikacji naukowych, uczestnik konferencji naukowych.

 

Ph.D., a graduate of the Warsaw University of Technology, Faculty of Chemical and Process Engineering. She has over 15 years of experience in working in the field of renewable energy, carrying out research, implementation and investment projects. She has been associated with PGNiG SA since 2018, being responsible for launching, coordinating research and development projects throughout the PGNiG Group as well as activities for the promotion and development of alternative fuels, in particular hydrogen and biomethane. Initiator and Manager of the Hydrogen Program at the PGNiG Capital Group, consisting of projects related to the production, distribution, storage of hydrogen and hydrogen technologies. Since 2020, she has been the Branch Director - Central Measurement and Testing Laboratory at PGNiG SA. Author of many scientific publications, participant of scientific conferences.

< powrót

Aktualności