Gulmira Rzayeva z The Oxford Institute for Energy Studies wśród panelistów Nafta i Gaz 2022


Gulmira Rzayeva

Senior Visiting Research Fellow, The Oxford Institute for Energy Studies

Starszy pracownik naukowy w Oxford Institute for Energy Studies (OIES). Założycielka i dyrektor zarządzający londyńskiej firmy konsultingowej Eurasia Analytics Ltd. Była starszym pracownikiem naukowym w Centrum Studiów Strategicznych (SAM) przy Prezydencie Republiki Azerbejdżanu przez ostatnie dziesięć lat do stycznia 2019 r. Jej obszar specjalizacji to bezpieczeństwo energetyczne obejmujące m.in. politykę energetyczną Azerbejdżanu i Europy Wschodniej/region kaspijski, turecki rynek gazu ziemnego, rynek gazu w Europie Południowo-Wschodniej. Autorka wielu publikacji naukowych.

< powrót

Aktualności

Wydarzenia