SZYBKI KONTAKT

Zarząd Targów Warszawskich S.A.

ul. Puławska 12a lok. 10a

02-566 Warszawa

  • tel: 788 677 800, 22 849 60 44
  • e-mail: naftaigaz@ztw.pl

 

 

PKN Orlen S.A. Partnerem XX Jubileuszowej Konferencji Nafta i Gaz 2023


 

Grupa ORLEN jest jedną z największych firm w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem przychodów według raportu CEE TOP 500 publikowanego przez Coface.  Zgodnie z nową, długoterminową Strategią Grupy ORLEN przyjętą w listopadzie 2020 roku, kluczowym celem Koncernu jest bycie regionalnym liderem w zakresie transformacji energetycznej, budowa nowych mocy energetycznych ze źródeł odnawialnych oraz realizacja procesu dekarbonizacji, przy równoczesnym zachowaniu efektywności operacyjnej i siły finansowej w ramach tradycyjnych segmentów działalności.

Grupa ORLEN, zdając sobie sprawę z występujących trendów rynkowych, konsekwentnie dywersyfikuje swoją działalność w kierunku koncernu multienergetycznego, czego elementem było przeprowadzenie skutecznego procesu akwizycji Grupy Energa w 2020 roku, jednego z największych producentów
i dostawców energii elektrycznej w Polsce oraz kontynuacja prac w zakresie pozostałych celów akwizycyjnych (PGNiG, Grupa LOTOS).

Podstawowym przedmiotem działalności Grupy ORLEN jest produkcja i dystrybucja energii elektrycznej, przerób ropy naftowej oraz produkcja paliw, towarów petrochemicznych i chemicznych, a także sprzedaż produktów Grupy na rynku detalicznym i hurtowym. Grupa ORLEN prowadzi również poszukiwania, rozpoznawanie i wydobycie węglowodorów. Grupa ORLEN jest też jednym
z największych w Polsce dystrybutorów energii elektrycznej posiadających sieć energetyczną o długości 191 tys. km pokrywającą około 1/4 terytorium kraju. Na koniec 2020 roku Grupa ORLEN zarządzała
2 855 stacjami paliw. W 2020 roku PKN ORLEN przejął spółkę RUCH. Bazując na ogólnopolskiej sieci
1 209 placówek RUCH, Spółka rozszerzy zasięg sklepów i usług gastronomicznych poza stacje paliw. Na koniec 2020 roku w sieci Grupy ORLEN funkcjonowało 114 stacji ładowania samochodów elektrycznych.

Działalność spółek Grupy ORLEN to również działalność usługowa: magazynowanie ropy naftowej
i paliw, usługi transportowe, serwisowe i remontowe, laboratoryjne, ochroniarskie, projektowe, administracyjne, ubezpieczeniowe i finansowe.

Znaczna część paliwa produkowanego przez Grupę ORLEN sprzedawana jest poprzez własną sieć detaliczną Grupy ORLEN, która posiada największą sieć stacji paliw w Europie Środkowej zlokalizowanych w Polsce, Niemczech, Czechach, Słowacji i na Litwie.  Sieć detaliczną Grupy ORLEN wspiera infrastruktura hurtowa i logistyczna składająca się z naziemnych i podziemnych zbiorników magazynowych oraz sieci rurociągów dalekosiężnych.

 

 

< powrót

PATRONAT HONOROWY 2022

PATRONAT BRANŻOWY 2022

PATRONAT NAUKOWY 2022

PARTNERZY KONFERENCJI 2023

Partner Strategiczny 2022

PATRONAT MEDIALNY 2022

Aktualności