Paneliści

Marian Żołyniak
Członek Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa


Absolwent studiów magisterskich dziennych na Politechnice Rzeszowskiej, Wydział Budownictwa
i Inżynierii Środowiska. Ukończył studia podyplomowe na Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie, Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu "Transport i dystrybucja gazu" (2000 r.) oraz "Polski przemysł naftowy i gazowniczy w konsolidacji gospodarczej z Unią Europejską" (2010 r.). Posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnych funkcji projektanta, kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji i sieci gazowych.
Ukończył wiele szkoleń dotyczących nowych technologii stosowanych w gazownictwie. Posiada dyplom Management Responsibilities and Market Economy.
Z branżą gazowniczą związany od 1991 r. Początkowo jako projektant i inspektor nadzoru. Na stanowiskach kierowniczych od 2000 r. Od 16 sierpnia 2016 r. Dyrektor Zakładu Gazowniczego w Jaśle, 1 stycznia 2017 r. powołany na stanowisko Dyrektora Oddziału Zakładu Gazowniczego w Jaśle.Od 02.10.2017 powołany do zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa.
Posiada duże doświadczenie z zakresu zarządzania projektami, budową, eksploatacją sieci gazowych, stacji gazowych i tłoczni gazu.
Członek komisji kwalifikacyjnej na uprawnienia budowlane
w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie oraz członek komisji kwalifikacyjnej na uprawnienia energetyczne.
Uhonorowany licznymi odznaczeniami branżowymi i państwowymi. Posiada tytuł inżyniera górniczego I stopnia. Członek
Stowarzyszenia Naukowo - Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego oraz Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.

< powrót

Aktualności