Paneliści

Krzysztof Zalewski
Prezes Zarządu Naftoserwis sp. z o.o.


Absolwent Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz angielskojęzycznych studiów w Szkole Prawa Angielskiego
i Europejskiego prowadzonej przez Cambridge University. Ukończył również organizowane przez Szkołę Główną Handlową studia podyplomowe
w zakresie audytu, kontroli finansowej i rachunkowości. Absolwent studiów Master of Business Administration prowadzonych przez Gdańską
Fundację Kształcenia Menadżerów we współpracy z Izbą Gospodarczą Gazownictwa w Warszawie.
Pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Centrum Diagnostyki Rurociągów i Aparatury sp. z o.o.
Od lipca 2007 do czerwca 2016 roku pracował w PERN S.A. na różnych stanowiskach, w tym od 2014 roku jako Dyrektor Biura Prawnego - Radca Prawny. W latach 2013-2014 również jako Radca Prawny w spółce Operator Logistyczny Paliw Płynnych sp. z o.o.
Od czerwca 2016 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Naftoserwis sp. z o.o.

< powrót

Aktualności