Paneliści

Maciej Woźniak
Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych PGNiG SA


Maciej Woźniak jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. W latach 2003-2008
pracował w Ministerstwie Finansów i Ministerstwie Gospodarki. W tym ostatnim kierował Departamentem Ropy i Gazu. Był odpowiedzialny za wdrożenie ustawy o zapasach obowiązkowych ropy, paliw i gazu ziemnego oraz za uzyskanie przez Polskę członkostwa w Międzynarodowej Agencji Energii (International Energy Agency) przy OECD w Paryżu.
W latach 2008-2010 był głównym doradcą Prezesa Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Energetycznego oraz Sekretarzem międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Bezpieczeństwa
Energetycznego przy Prezesie Rady Ministrów. Nadzorował przygotowania do budowy Terminala LNG w Świnoujściu. W latach 2011-2013 był doradcą Ministra Środowiska i Głównego Geologa Kraju odpowiedzialnym za reformę prawa geologicznego
i górniczego.

< powrót

Aktualności