Paneliści

Leszek Wieciech
Prezes-Dyrektor Generalny w Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN)


Ekspert w dziedzinie paliw, komunikacji zewnętrznej i CSR.
Od 2009 roku w Polskiej Organizacji Przemysłu
i Handlu Naftowego - organizacji pracodawców, zrzeszającej główne przedsiębiorstwa działające
w sektorze paliw ciekłych i smarów, najpierw jako Dyrektor Generalny, a od 2013 jako Prezes-Dyrektor Generalny.
Odpowiedzialny za realizację szeregu działań lobbingowych, takich jak walka z szarą strefą, zmniejszenie opłaty interchange i rozwój obrotu bezgotówkowego w Polsce, wprowadzenie samoobsługi w tankowaniu LPG, zmiana przepisów w zakresie nadzoru nad urządzeniami nalewczo-odbiorczymi etc. Reprezentuje POPiHN
w pracach FuelsEurope - Europejskiego Stowarzyszenia
Przemysłu Rafineryjnego.
Jeden z pionierów edukacji w zakresie odpowiedzialnego
biznesu (CSR) w Polsce, współautor raportu "Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce" (UNDP 2007). Członek-założyciel stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego.
Członek Kapituły Orderu Uśmiechu.

< powrót

Aktualności