Paneliści

Tomasz Podgajniak
Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej


Uznany w kraju i za granicą ekspert w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,
a ostatnio także energetyki odnawialnej, z ugruntowanym, ponad 37 letnim doświadczeniem w zakresie analizy ryzyka, ocen oddziaływania na środowisko, monitoringu środowiska, zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom, systemów zarządzania środowiskowego itp. oraz w zarządzaniu zespołami ludzkimi
Od blisko 15 lat angażujący się w coraz większym stopniu w sprawy sektora energetyki odnawialnej w Polsce, a od 2011 r menadżer i działacz branżowy w tym sektorze, gdzie odpowiadał m.in. za przygotowywanie  i realizację dużych projektów w dziedzinie energetyki odnawialnej (parki wiatrowe i biogazownie) i aktywnie uczestniczył w pracach organizacji branżowych. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji: raportów, opracowań analitycznych i poradników dotyczących jakości środowiska w Polsce oraz z zakresu rynku energii i OZE.

< powrót

Aktualności