Paneliści

Daria Olender
European Association for Security


Doktor w dziedzinie n. społecznych w dyscyplinie n. o bezpieczeństwie (Akademia Obrony Narodowej - 2015), absolwentka podyplomowych studiów kryminalistyki (Uniwersytet Wrocławski - 2008), problematyki zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu (Uniwersytet Warszawski - 2009), prawa dowodowego (Uniwersytet Jagielloński - 2010); członek European Association for Security; funkcjonariusz publiczny, wykładowca akademicki. Ukończyła kursy m.in. z zakresu kryminalistyki, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego oraz szkolenie antypirackie z ćwiczeniami na symulatorze cytadeli 'Anti-piracy awareness course + citadel drill', (Maritime Safety&Security - 2013). Zainteresowania naukowe oscylują wokół zagadnień szeroko rozumianego
bezpieczeństwa, kryminalistyki, kryminologii oraz piractwa morskiego i terroryzmu. Autorka monografii Przeciwdziałanie i zwalczanie piractwa morskiego (Difin, 2017) oraz Terroryzm morski - przeciwdziałanie i zwalczanie (ASzWoj, 2018).

< powrót

Aktualności