Paneliści

Rafał Miland
Wiceprezes Zarządu PERN S.A. Nadzorujący Obszar Strategii i Handlu


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Wcześniej reprezentował Polskę na stanowisku Wicekonsula w Konsulacie Generalnym RP w Malmö, zajmował kluczowe stanowiska w Ministerstwie Gospodarki, Środowiska i Finansów.

 

< powrót

Aktualności