Paneliści

dr Oktawian Makowski
Koordynator Projektów w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju


Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku chemia rozpoczął karierę naukową i uzyskał w 2006 roku tytuł Doktor nauk chemicznych. W latach 2005-2007 pracował
w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Produktów Medycznych i Wyrobów Biobójczych.
W latach 2008 - 2017 pracował jako manager w firmie farmaceutycznej odpowiedzialny za laboratoria analityczne w dziale R&D. W 2017 podjął pracę
w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, jako Koordynator Projektów z dziedziny chemii i farmacji w szczególności Programów Obszarowych Inteligentny Rozwój (POIR) INNOCHEM i Szybka Ścieżka.
Od lat zajmuje się tematyką związaną z zarządzaniem projektami innowacyjnymi i wdrożeniowymi. Jest autorem lub współautorem szeregu publikacji naukowych w prasie polskiej i zagranicznej dotyczących systemów kompozytowych opartych o polimery przewodzące. Autor publikacji branżowych i wystąpień związanych z dobrą praktyką projektową, a także dobrą praktyką laboratoryjną.

< powrót

Aktualności