Paneliści

Dariusz Dzirba
Dyrektor Departamentu Badań i Rozwoju PGNiG SA.


Doktor nauk technicznych, absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej specjalność automatyka i informatyka. Dyrektor Departamentu Badań i Rozwoju PGNiG SA.
Od początku kariery zawodowej związany z przemysłem gazowniczym i naftowym. Początkowo jako pracownik naukowy zatrudniony na stanowisku docenta w Instytucie Nafty i Gazu. Od 1993 roku kierował Oddziałem Instytutu Nafty i Gazu w Warszawie. Specjalizuje się w szeroko pojętej tematyce naftowo-gazowej ze szczególnym uwzględnieniem tematyki badawczo-rozwojowej i związanej z wdrażaniem nowych technologii w gazownictwie i górnictwie naftowym. W 2008 rozpoczął pracę zawodową w PGNiG SA pełniąc m.in. funkcje Dyrektora Departamentu Rozwoju i Zakupów, Dyrektora Biura Rozwoju oraz Biura Planowania Strategicznego. Aktualnie odpowiada za obszar badawczo-rozwojowy w PGNiG SA. Autor i współautor około 60 publikacji, przeszło 100 prac wdrożeniowych i aplikacyjnych.

< powrót

Aktualności