Paneliści

Maciej Bando
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE)


Prezes Urzędu Regulacji Energetyki od 2014 r.
Z Urzędem związany od 2012 r., początkowo jako wiceprezes.
Jako Prezes URE jest członkiem Rady Regulatorów Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER Board of Regulators).
Wcześniej był związany z Polską Grupą Energetyczną, gdzie pełnił m.in. funkcję wiceprezesa Zarządu Elektrowni Szczytowo-Pompowych (obecnie PGE Energia Odnawialna) oraz dyrektora Biura Inwestycji w PGE Dystrybucja Warszawa Teren.
Przez wiele lat w różnych podmiotach gospodarczych sprawował funkcję dyrektora finansowego oraz członka zarządu odpowiedzialnego za finanse i inwestycje. Ekspert oraz autor analiz i raportów z zakresu energetyki. Ukończył studia podyplomowe biznesu i zarządzania, a także kursy oraz szkolenia
z zakresu finansów. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.

< powrót

Aktualności