Udział w konferncji

Prezes Zarządu UDT objął Patronatem Branżowym XVII edycję


Pan dr inż. Andrzej Żiółkowski- Prezes Zarządu Urzędu Dozoru Technicznego objął Patronatem Branżowym XVII edycję Konferencji NAFTA-GAZ-CHEMIA.

< powrót

Aktualności