SZYBKI KONTAKT

Zarząd Targów Warszawskich S.A.

ul. Puławska 12a / 3

02-566 Warszawa

 • tel: 664 307 193, 22 849 60 06
 • e-mail: naftaigaz@ztw.pl

 

 

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA I WYSTAWA
NAFTA-GAZ-CHEMIA 2021

 

             STRATEGICZNY PARTNER                                            PARTNERZY                                                                 PARTNER SESJI

                                

                                                       

                    www.pern.pl                                    www.gaz-system.pl                     www.orlen.pl                                www.pgnig.pl

 

 

Międzynarodowa Konferencja i Wystawa NAFTA-GAZ-CHEMIA to coroczne wydarzenie gromadzące, już od pierwszej edycji, najznamienitszych polskich i zagranicznych specjalistów sektora nafty, gazu, energetyki i chemii. Impreza przygotowywana jest w konsultacji z jednostkami rządowymi, naukowymi, a także przy dużym wsparciu mediów branżowych.

Dzięki starannemu doborowi mówców i odpowiedniemu przygotowaniu omawianych zagadnień, a także ciekawym prezentacjom innowacyjnych rozwiązań Międzynarodowa Konferencja i Wystawa NAFTA-GAZ-CHEMIA stała się jednym z najbardziej cenionych wydarzeń w branży naftowej i gazowniczej organizowanych corocznie w Polsce.

 

NAFTA-GAZ-CHEMIA to: 

 • BRANŻOWE PODSUMOWANIE ROKU:
  Ostatnie tak ważne spotkanie przedstawicieli sektorów nafty i gazu w roku kalendarzowym to doskonały czas i miejsce na podsumowanie wydarzeń mijającego roku oraz wytyczenie kierunków działań na rok następny.

 • AKTUALNA WIEDZA:
  Duża dawka wiedzy branżowej, nowych inspiracji, nowinek technologicznych: debaty, panele dyskusyjne wzbogacone o merytoryczne prezentacje firm- czołowych przedstawicieli sektora.

 • NETWORKING:
  Znakomita okazja do nawiązania kontaktów z potencjalnymi klientami w celu poinformowania ich o działalności przedsiębiorstwa oraz jego obecnej i przyszłej ofercie. Spotkania nieformalne podczas konferencji służą kształtowaniu pozytywnego wizerunku Firmy i budowaniu pozytywnych relacji z klientami

 • WYSOKI SZCZEBEL KONTAKTÓW:
  Unikalna możliwość spotkania z decydentami rządowymi oraz kształtującymi trendy liderami branż i nawiązania kontaktów na wysokim szczeblu decyzyjnym.

 • TRADYCJA:
  Międzynarodowa konferencja z długoletnią tradycją, wyrobioną w środowisku dobrą marką i sprawdzonym, dużym potencjałem oddziaływania na środowisko.

 • WYSTAWA:
  Prezentacja oferty Firmy, jej rozwiązań technologicznych, produktów jako miejsce spotkań biznesowych z obecnymi i przyszłymi partnerami.

TROCHĘ HISTORII…

NAFTA-GAZ-CHEMIA to wydarzenie z najdłuższą tradycją wśród imprez organizowanych dla środowiska szeroko pojętej branży energetycznej. Międzynarodowe Targi Przemysłu Naftowego i Gazowego NAFTA i GAZ pojawiły się na rynku imprez wystawienniczych już w roku 1996 a towarzysząca im specjalistyczna konferencja w 2002 roku- pierwotnie jako Polish International Oil & Gas Summit PIOGE, w latach kolejnych NAFTA i GAZ-PIOGE, od roku 2008 Międzynarodowa Konferencja NAFTA i GAZ a w roku 2015 do zakresu tematycznego konferencji dołączyliśmy sektor chemiczny co znalazło odzwierciedlenie w obowiązującym do dziś tytule konferencji- NAFTA-GAZ-CHEMIA.

Od początku swojego istnienia wydarzenie to było traktowane przez władze i środowiska branżowe jako priorytetowe dla polskiej gospodarki energetycznej goszcząc co roku najważniejszych przedstawicieli administracji rządowej i zarządy czołowych firm sektora naftowego i gazowniczego.

I tak też jest do dziś…

UCZESTNICY

W ostatnich trzech edycjach NAFTA-GAZ-CHEMIA aktywny udział wzięli m.in.:
Pan Krzysztof Tchórzewski- Minister Energii, Pan Grzegorz Tobiszowski- Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii, Pan Piotr Naimski- Sekretarz Stanu w KPRM, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Pan Marek Suski, Przewodniczący Sejmowej Komisji do spraw Energii i Skarbu Państwa do 2017 r..

W konferencji corocznie bierze ponad 200 osób reprezentujących czołowe firmy sektora naftowego i gazowniczego, administrację państwową i samorządową, naukę, administrację samorządową itp.

O ORGANIZATORZE:

Zarząd Targów Warszawskich SA jest niezależną, w 100% polską firmą, z ponad 25-letnią tradycją ( powstałą w 1991 r . jako Biuro Reklamy S.A.) bogatym portfolio różnorodnych działań promocyjnych w międzynarodowym otoczeniu biznesowym, podejmowanych zarówno w Polsce jak i za granicą..

Misją ZTW S.A. jest promocja gospodarcza, kreowanie obszaru do transparentnej i obiektywnej wymiany opinii, idei oraz informacji dla potrzeb administracji rządowej, administracji samorządowej, uczelni, instytutów naukowo-badawczych, przemysłu oraz mediów.
Systematyczne starania ZTW S.A. są zauważane i wysoko oceniane przez współpracujące z nami środowiska związane z tak prestiżowymi obszarami gospodarki i administracji jak:

 • gospodarka morska
 • żegluga śródlądowa i gospodarka wodna
 • infrastruktura lotnicza
 • transport lotniczy
 • bezpieczeństwo wewnętrzne i ochrona granic
 • bezpieczeństwo narodowe
 • przemysł obronny
 • gospodarka odpadami
 • surowce energetyczne
 • przemysł chemiczny
 • przemysł energetyczny
 • ochrona środowiska.

W ramach realizacji projektów, którym patronuje administracja rządowa, ZTW S.A., ściśle współpracuje m.in. z Ministerstwem Aktywów Państwowych, Ministerstwem Klimatu,  Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Rozwoju, Ministerstwem Infrastruktury oraz Sejmowymi Komisjami: Obrony Narodowej, Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego.

PATRONAT HONOROWY 2021

PATRONAT BRANŻOWY 2021

PATRONAT NAUKOWY 2021

PARTNERZY KONFERENCJI 2021

PARTNER SESJI 2021

PATRONAT MEDIALNY 2021

Aktualności