wybierz wersję:    dołącz do nas
newsletter:
szukaj:
NAFTA-GAZ-CHEMIA 2018
NAFTA-GAZ-CHEMIA 2018

NAJWAŻNIEJSZE DOROCZNE WYDARZENIE BRANŻOWE.

Ścieżki tematyczne NAFTA-GAZ-CHEMIA 2018
Ścieżki tematyczne NAFTA-GAZ-CHEMIA 2018

2 sesje plenarne: POLITYCZNO-GOSPODARCZA i BEZPIECZEŃSTWO
2 sesje równoległe: INNOWACJE, TECHNOLOGIA- RYNEK PALIWOWY I GAZ

A ponadto:
Wystawa rozwiązań technologicznych i produktów
Spotkanie branży podczas NAFTA -GAZ-CHEMIA BARBECUE

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA I WYSTAWA NAFTA - GAZ - CHEMIA

Dziękujemy Patronom, Partnerom, Uczestnikom oraz Mediom za aktywny udział w XVI Międzynarodowej Konferencji i Wystawie NAFTA GAZ-CHEMIA 2018.

Mamy nadzieję, że wiedza przekazana przez ekspertów w ramach sesji tematycznych dostarczyła Państwu aktualnych informacji, które będą użyteczne w codziennej pracy a program tegorocznej konferencji spełnił Państwa oczekiwania.

Kolejną edycję Nafta-Gaz-Chemia planujemy 25 września 2019 r.

Do zobaczenia za rok.

 

 

Międzynarodowa Konferencja i Wystawa NAFTA-GAZ-CHEMIA to coroczne wydarzenie gromadzące, już od pierwszej edycji, najznamienitszych polskich i zagranicznych specjalistów sektora nafty, gazu, energetyki i chemii. Jest to impreza przygotowywana w konsultacji z jednostkami rządowymi, naukowymi, a także przy wsparciu mediów branżowych.  

 

NAFTA-GAZ-CHEMIA to forum do dyskusji, wymiany doświadczeń i przedstawienia nowoczesnych rozwiązań, mających aktualnie największe znaczenie dla branży paliwowo-energetyczno-chemicznej w Polsce.

 

Co roku podczas konferencji przedstawiane są najważniejsze wyzwania przed jakimi stają branże paliwowa, energetyczna, gazowa i chemiczna. Do debaty zapraszamy liderów branż i znaczące osobistości życia politycznego, gospodarczego i naukowego.

 

Dzięki starannemu doborowi mówców i odpowiedniemu przygotowaniu omawianych zagadnień, a także ciekawym prezentacjom innowacyjnych rozwiązań dotyczących aktualnych problemów z omawianego sektora, Międzynarodowa Konferencja i Wystawa Nafta – Gaz – Chemia stała się jednym z najbardziej cenionych wydarzeń w branży paliwowo– energetyczno- chemicznej.

 

TROCHĘ HISTORII…

NAFTA-GAZ-CHEMIA to wydarzenie z najdłuższą tradycją wśród imprez organizowanych dla środowiska szeroko pojętej branży energetycznej. Międzynarodowe Targi Przemysłu Naftowego i Gazowego NAFTA i GAZ pojawiły się na rynku imprez wystawienniczych już w roku 1996 a towarzysząca im specjalistyczna konferencja w 2002 roku- pierwotnie jako Polish International Oil & Gas Summit PIOGE, w latach kolejnych NAFTA i GAZ-PIOGE, od roku 2008 Międzynarodowa Konferencja NAFTA i GAZ  a w roku 2015 do zakresu tematycznego konferencji dołączyliśmy sektor chemiczny co znalazło odzwierciedlenie w obowiązującym do dziś tytule konferencji-  NAFTA-GAZ-CHEMIA.

Od początku swojego istnienia wydarzenie to było traktowane przez władze i środowiska branżowe jako priorytetowe dla polskiej gospodarki energetycznej goszcząc co roku najważniejszych przedstawicieli administracji rządowej i zarządy czołowych firm sektora naftowego i gazowniczego.

I tak też jest do dziś…

 

PATRONATY I WSPÓŁPRACA

Sukces konferencji to w dużej mierze zasługa partnerów i patronów współtworzących jej program. 

Konferencji NAFTA-GAZ-CHEMIA 2018 patronują:

 

Pan Krzysztof Tchórzewski- Minister Energii,

Pan Jerzy Kwieciński - Minister Inwestycji i Rozwoju,

Pan Andrzej Adamczyk- Minister Infrastruktury,

Pani Jadwiga Emilewicz- Minister Przedsiębiorczości i Technologii, 

Pan Mariusz Orion Jędrysek- Sekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa- Ministerstwo Środowiska,

Pan Maciej Bando -Prezes Urzędu Regulacji Energetyki,

Pani Alicja Adamczak- Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

Pan prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka- Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie,

Pan prof. dr hab. Inż. Jan Szmidt- Rektor Politechniki Warszawskiej,

Pan Łukasz Kroplewski- Prezes Izby Gospodarczej Gazownictwa

Pan Leszek Wieciech- Prezes Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego

Pan prof. Leszek Rafalski- Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych, 

Pani Ewa Mańkiewicz-Cudny- Prezes Naczelnej Organizacji Technicznej,

Pan Zygmunt Gzyra- Prezes Zarządu Krajowej Izby Biopaliw,

Pan Tomasz Zieliński- Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

 

UCZESTNICY

W ostatnich dwóch edycjach NAFTA-GAZ-CHEMIA aktywny udział wzięli m.in.:

Pan Krzysztof Tchórzewski- Minister Energii, Pan Grzegorz Tobiszewski- Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii, Pan Piotr Naimski- Sekretarz Stanu w KPRM, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Pan Marek Suski, Przewodniczący Sejmowej Komisji do spraw Energii i Skarbu Państwa do 2017 r..

Udział w konferencji bierze corocznie ok 300-400 osób ( 405 uczestników w 2017 roku ) reprezentujących czołowe firmy branży, administrację państwową i samorządową, naukę, administrację samorządową itp.

zdj

O ORGANIZATORZE:

Zarząd Targów Warszawskich SA jest niezależną, w 100% polską firmą, z ponad 25-letnią tradycją i bogatym portfolio różnorodnych działań promocyjnych w międzynarodowym otoczeniu biznesowym, podejmowanych zarówno w Polsce jak i za granicą..

Misją ZTW S.A. jest promocja gospodarcza, kreowanie obszaru do transparentnej i obiektywnej wymiany opinii, idei oraz informacji dla potrzeb administracji rządowej, administracji samorządowej, uczelni, instytutów naukowo-badawczych, przemysłu oraz mediów.

Systematyczne starania ZTW S.A.  są zauważane i wysoko oceniane przez współpracujące z nami środowiska związane z tak prestiżowymi obszarami gospodarki i administracji jak:

•gospodarka morska • żegluga śródlądowa i gospodarka wodna • infrastruktura lotnicza •  transport lotniczy • bezpieczeństwo wewnętrzne i ochrona granic • bezpieczeństwo narodowe • przemysł obronny • gospodarka odpadami • surowce energetyczne • przemysł chemiczny • przemysł energetyczny • ochrona środowiska.

W ramach realizacji projektów, którym patronuje administracja  rządowa, ZTW S.A., ściśle współpracuje m.in. z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Energii, Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwem Infrastruktury, Ministerstwem Środowiska oraz Sejmowymi Komisjami: Obrony Narodowej, Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego.

 

 

 

 

 

Zarząd Targów Warszawskich SA
02-566 Warszawa
ul. Puławska 12a

e-mail:
telefon
+48 (22) 849 60 06

fax
+48 (22) 849 3584
© 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt & cms: www.zstudio.pl